Szkoła Podstawowa nr 2 
                im. Polskich Olimpijczyków
                           w Trzemesznie

Zapraszamy wszystkich rodziców do wyboru naszej szkoły.
Gwarantujemy podmiotowość każdego ucznia oraz ciepłą i rodzinną atmosferę.

 
   Strona główna      Programy realizowane w szkole      "Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia - Wielkopolan" - Archiwum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYFROWA DZIECIĘCA ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLAN

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków jako jedyna w gminie bierze udział w projekcie „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.

  Jest to projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  Projekt trwa od maja 2013 r. do czerwca 2015 r. Przystąpiło do niego 226 szkół podstawowych Wielkopolski. Podczas zajęć pozalekcyjnych pięcioosobowe zespoły uczniowskie realizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie najciekawszy i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących oraz stworzenie fiszki do encyklopedii.

  Noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan otworzą Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan.  Encyklopedia będzie widoczna w Internecie  jako bezpłatny serwis społecznościowy dzieci z Wielkopolski.

  W Szkole Podstawowej  nr 2 opiekunami projektu są panie: Teresa Górna i Jolanta Świerkot. W projekcie biorą udział cztery pięcioosobowe grupy, w skład których wchodzą uczniowie z kl. IV – V. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu.

 Każda grupa przygotowuje biogram jednej ciekawej, wybitnej postaci związanej z naszą gminą.

  Grupa pani T. Górnej tworzy biogram: Marii Wojciechowskiej – Honorowego Obywatela Gminy Trzemeszno, Prezesa Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Mariki Popowicz – polskiej lekkoatletki specjalizującej się w biegach sprinterskich.

  Grupa pani  J. Świerkot: Henryka Wrzeszczyńskiego – wielkiego humanisty, pedagoga, dyrygenta, społecznika, założyciela i opiekuna Izby Pamięci Narodowej w Niewolnie oraz Hipolita Cegielskiego – nauczyciela, filologa, przemysłowca, wydawcy i działacza społecznego.

Korzyści dla szkoły i uczniów:

·        Zwiększenie zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi i matematyką.

·        Swoboda w wyborze tematów,  określaniu celów i sposobów ich realizacji przez samych uczniów.

·        Uczenie się jako osobiste wyzwanie.

·        Pozytywny wpływ pracy pozalekcyjnej na osiągnięcia szkolne uczniów.

·        Większa doza swobody i samodzielności pozwoli na odkrycie potencjału uczniów osiągających dotąd gorsze wyniki w nauce.

·        Naturalne odnajdywanie powiązań pomiędzy naukami przyrodniczymi i matematycznymi a sztuką, historią i językiem polskim czy językami obcymi.

·        Kształtowanie systemowego, spójnego i całościowego myślenia o dowolnie wykonywanych zadaniach i pracach.

·        Zwiększenie popularności zajęć pozalekcyjnych.

·        Budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości.

·        Ukazanie dobrych wzorców i przykładów.

·        Wyrównanie szans uczniów poprzez naukę, że bohaterowie są „wśród nas”.

·        Poprawa wyników w egzaminach zewnętrznych.

·        Nauka pracy zespołowej i udziału w społeczności wirtualnej.

·        Nauka krytycyzmu i zdolności oceny  jakości pozyskiwanych informacji.

·        Tworzenie przestrzeni konkurencyjności i zdrowej rywalizacji.

·        Osiąganie praktycznych i uniwersalnych umiejętności prowadzenia projektów jako jednej z elementarnych metod prowadzenia biznesu i funkcjonowania w gospodarce.
 
 Grupa pani Teresy Górnej w składzie: Zofia Pruss, Zuzanna Kuś, Wioletta Ściepura, Zofia Koteras, Andżelika Kamińska podczas pracy nad biogramem pani Marii Wojciechowskiej.
 
 Grupa pani Teresy Górnej w składzie: Jakub Kaźmierski, Karolina Kasprzyk, Inga Kaniasty, Karina Kierzek, Karolina Jankowska podczas pracy nad biogramem pani Mariki Popowicz.
 
 Spotkanie z panią Mariką Popowicz - 11.04.2014 r.
 
 Spotkanie z panią Marią Wojciechowską - 12.03.2014 r.
 
 Wycieczka rowerowa do Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 w Trzemżalu. Spotkanie z dyrektorem ZS Mieczysławem Chojeckim - 28.03.2014 r.
 
 
 
 


 

dzwonki 

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.45 - 12.30
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
15.20 - 16.05