Szkoła Podstawowa nr 2 
                im. Polskich Olimpijczyków
                           w Trzemesznie

Zapraszamy wszystkich rodziców do wyboru naszej szkoły.
Gwarantujemy podmiotowość każdego ucznia oraz ciepłą i rodzinną atmosferę.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DYŻURÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ODDZIAŁACH IV-VIII + GIMNAZJUM

poniedziałek 7.30-9.30, 12.30-15.30

wtorek 7.30-9.30, 12.30-15.30

środa 7.30-9.30, 12.30-15.30

czwartek 7.30-11.30, 12.30-15.30

piątek 7.30-9.30, 12.30-15.30
 
 

PLAN DYŻURÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ODDZIAŁACH I-III

poniedziałek – piątek 7.30-8.30, 10.30-15.30


                       

Zapraszamy!

 
   Dzieci korzystające ze świetlicy spotykać się będą w nowym roku szkolnym z p. Aldoną Trzcińską,p. Wandą Szopińską, p. Marcinem Jakubiakiem oraz p. Tomaszem Bauza, którzy starać się będą, aby każde oddziaływanie świetlicy skierowane było przede wszystkim na ucznia. Praca realizowana jest w oparciu o plan dydaktyczno - wychowawczy. 

Główne działania świetlicy, to:
  • systematyczna praca z grupą świetlicową;
  • praca z uczniem przejawiającym trudności wychowawcze;
  • organizacja lekcji zastępczych;
  • indywidualna pomoc dydaktyczna;
  • organizacja imprez okolicznościowych i konkursów;
  • systematyczna współpraca z wychowawcami;
  • organizacja ciekawych spotkań z zaproszonymi gośćmi.
 
 
Godziny pracy świetlicy
 
Poniedziałek
 
9.30 - 12.40 -p. W. Szopińska
12.30 - 15.10 - p. A. Trzcińska
15.10 - 16.00 - p. w. Szopińka
 
Wtorek
 
11.30 - 14.20 - -p. A. Trzcińska
14.20 - 15.15 - p. W. Szopińska
 
Środa
 
8.00 - 9.35 - p. A. Trzcińska
9.35 - 10.45 - p. W. Szopińska
11.30 - 12.15 - p. A. Trzcińska
11.15 - 15.15 - p.M. Jakubiak
 
Czwartek
 
11.30 - 13.25 - p. A. Trzcińska
13.25 - 14.30 - p. W. Szopińska
14.30 - 15.15 - p. A. Trzcińska
 
Piątek
 
9.45 - 12.25 - p. A. Trzcińska
12.25 - 13.15- p. W. Szopińska
13.15 - 15.15 p. Tomasz Bauza

 
***
  

dzwonki 

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.45 - 12.30
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
15.20 - 16.05