Szkoła Podstawowa nr 2 
                im. Polskich Olimpijczyków
                           w Trzemesznie

Zapraszamy wszystkich rodziców do wyboru naszej szkoły.
Gwarantujemy podmiotowość każdego ucznia oraz ciepłą i rodzinną atmosferę.

 
   Strona główna      ARCHIDIECEZJALNY KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W SETNĄ ROCZNICĘ OBJAWIEŃ MARYJNYCH W FATIMIE "POMÓŻCIE MI RATOWAĆ ŚWIAT"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cel ogólny:
Poznanie historii i  przesłania objawień fatimskich

Cele szczegółowe:
Poszerzenie wiedzy na temat przesłania orędzia Maryjnego w Fatimie
Przybliżenie osoby Maryi poprzez różne formy twórczości
Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich u dzieci i młodzieży.
Troska o rozwój i wsparcie dzieci i młodzieży uzdolnionej.
Kształtowanie ewangelicznej postawy na wzór Maryi z Fatimie
Uwrażliwienie na piękno twórczości religijnej.

REGULAMIN  KONKURSU

1.Organizatorem konkursu są:

·         Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego, ul Śniadeckich 18;  62-240 Trzemeszno; e-mail: sp1trzemeszno@o2.pl; tel: 61-666-91=63

·         Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków; ul. 1 Maja 11; 62-240 Trzemeszno; e – mail : trzemeszno_dwojka@op.pl; tel. kom.
          697-090-753

·         Zespół Szkół- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu 56 im. Bohaterów Września 1939r.; 62-235 Trzemżal ; e-mail:
          zstrzemzal@poczta.onet.pl; tel./fax: (61) 415-46-28

2.Konkurs przeznaczony jest dla:

- klasy I-III – konkurs plastyczny – dzieci wykonują prace plastyczne – witraże przedstawiające Matkę Boską Fatimską , pastuszków lub Maryję z pastuszkami podczas objawień w Fatimie. Każdy  uczestnik wykonuje  jedną pracę, praca w formacie A3 ,podpisaną z tyłu  (autor, wiek, szkoła, opiekun,telefon    kontaktowy). Komisja szkolna wytypuje 2 prace plastyczne


– klasy IV- VI- konkurs literacki- uczniowie piszą pracę literacką na temat. ” Do czego wzywa nas Maryja, objawiając się  pastuszkom w Fatimie. ”

nie przekraczającą jednej kartki A 4 napisaną komputerowo,czcionką 12, odstęp 1

            Komisja szkolna wytypuje 1 prace literacką.

 – gimnazjum – uczniowie piszą pracę literacką na temat ” Dlaczego Twoim zdaniem orędzie z Fatimy  jest ciągle aktualne „, maks.  2 strony formatu A 4, komputerowo,czcionka 12, odstęp 1

             Komisja szkolna wytypuje 1 prace literacką.

 DO KAŻDEJ PRACY PROSIMY DOŁĄCZYĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA W MEDIACH.PRACE NADESŁANE NA KONKURS MUSZĄ BYĆ PRACAMI WŁASNYMI,  NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE PUBLIKOWANYMI.

 3. Termin. Prace należy przesyłać do końca kwietnia 2017 r. na adres: Zespół Szkół- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu 56, im. Bohaterów Września 1939r., 62-235 Trzemżal .

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  22.05.2017 r. w Zespole Szkół- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu 56 im. Bohaterów Września 1939r. 62-235 Trzemżal .

Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły bez podania miejsc do 13.05.2017r. www:  http://www.zstrzemzal.prv.pl

4. Jury powołane jest przez organizatorów i może przyznać: trzy miejsca (I, II, III ) w poszczególnych kategoriach, wyróżnienia w różnych kategoriach.

Decyzja Jury jest ostateczna.

5. Komisja konkursowa oceniać będzie: oryginalność i samodzielność pracy plastycznej i literackiej ( pomysł, wykonanie, dostosowanie do wieku wykonawcy  walory religijne, walory artystyczne ( kompozycja, gama kolorystyczna,  sposób wykonania, dobór środków plastycznych ) stopień trudności wykonania,  realizacja dzieła zgodnie z założeniami tematycznymi i formalnymi.

6. Najlepsze prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie, natomiast prace  literackie odczytane przez autorów podczas wręczania nagród.

7. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.

8. Literatura

·         www.Fatima.pl
Na podstawie podanej lub wybranej przez siebie dowolnej literatury, prosimy zapoznać się z orędziem Matki Bożej Fatimskiej podczas jej objawień w Fatimie.
 
1. Fatima – Stuletnia tajemnica – Wincenty Łaszewski
2. Fatima – Orędzie nadziei na dzisiejsze czasy – Andrew Apostoli
 
1. Fatima – Stuletnia tajemnica – Wincenty Łaszewski – https://goo.gl/RdNyXR
2. Fatima – Orędzie nadziei na dzisiejsze czasy – Andrew Apostoli – https://goo.gl/1WrXYZ
3. Dzieci z Fatimy – Mary Fabyan Windeatt – http://goo.gl/73Knvp
4. Fatima wciąż aktualna – O. Georg Scharfomi – http://goo.gl/0bHmR1 

dzwonki 

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.45 - 12.30
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
15.20 - 16.05