Szkoła Podstawowa nr 2 
                im. Polskich Olimpijczyków
                           w Trzemesznie

Zapraszamy wszystkich rodziców do wyboru naszej szkoły.
Gwarantujemy podmiotowość każdego ucznia oraz ciepłą i rodzinną atmosferę.

 
   Strona główna      Dla ucznia i rodzica      Kalendarz imprez
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDARZ IMPREZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ODPOWIEDZIALNY

DATA

IMPREZY, ZAWODY, KONKURSY, WYCIECZKI

UWAGI

CELE

SU

IX

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

IV-VII

Rozwój samorządności wśród uczniów

M. Dombek

X

Ślubowanie klas pierwszych


Włączenie uczniów do społeczności szkolnej

K. Chojecki

IX

„Tydzień z tabliczką mnożenia” w ramach obchodów Światowego Tygodnia Tabliczki Mnożenia

IV - VII

Rozwijanie zdolności i umiejętności matematycznych

SU

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

X

Dzień Edukacji Narodowej

I-VII

Integracja społeczności szkolnej

Świętowanie DEN

P. Kubiak

A. Majerowicz

IX-VI

Zbiórka elektroodpadów

I-VII

Propagowanie zachowań ekologicznych

A. Trzcińska

X

Konkurs czytelniczy „Zwierzęta Doktora Dolittle”

III -IV

Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych

R. Gezella – Figaj

A. Trzcińska

X

Konkurs wiedzy o św. Wojciechu

IV - V

Zachęcanie uczniów do poznania życia i dokonań św. Wojciecha

A. Majerowicz

A. Kowalczyk

X

Konkurs plastyczny „Portret nauczyciela”

I - V

Rozwijanie umiejętności i zainteresowań plastycznych

SU

XI

Góra Grosza

I-VII

Pomoc osobom potrzebującym

SU

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

XI

Rocznica Odzyskania Niepodległości

I-VII

Pielęgnowanie patriotyzmu i tradycji narodowej

SU, RR,

Zuchy - T. Górna

XI

Andrzejki szkolne- salon wróżb, sprzedaż ciasteczek z wróżbą, loteria fantowa

IV-VII

Kultywowanie tradycji i obrzędów związanych z dniem św. Andrzeja

J. Świerkot

M. Dombek

T. Górna

XI

Światowy Dzień Pluszowego Misia

I-III

Nabywanie umiejętności pracy w zespole

Poznanie historii Misia Uszatka

Kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poznawania zabawek i książek

Stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy

P. Kubiak

XI

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

IV-VI

Możliwość sprawdzenia wiedzy na tle kraju

  1. A. Majerowicz

  2. A. Kowalczyk

XI

Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel – MIŚ”

I – III

IV - VII

Rozwijanie umiejętności i zainteresowań plastycznych

  1. R. Gezella – Figaj

  2. A. Wołowicz

XI

Wojewódzki konkurs języka polskiego

V - VII

Rozwijanie umiejętności polonistycznych

L. Krerowicz

XII

Archidiecezjalny Konkurs z okazji Roku Św. Brata Alberta dla uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej

„Święty brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”

IV - VII

Zainteresowanie uczniów postacią św. Brata Alberta oraz propagowanie wartości chrześcijańskich

P. Kubiak

XII

Dokarmianie zwierząt

IV-VII

Uwrażliwienie uczniów na los zwierząt w czasie zimy

A. Słowińska- Kaszyńska

A. Majerowicz

XII

Konkurs „Prawa Dziecka”

V-VII

Sprawdzenie wiedzy o prawach dziecka

Uwrażliwienie dzieci na krzywdę ludzką

  1. Trzcińska

XII

Konkurs planszowy

„Choinkowi goście”

III - IV

Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych

  1. Majerowicz

  1. Kowalczyk

XII

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza bombka”

I-III

IV-V

Rozwijanie umiejętności plastycznych i pielęgnowanie tradycji

A. Majerowicz

A. Słowińska- Kaszyńska

T. Górna

R. Gezella- Figaj

A. Kulczycka

Wiśniewska

Cała kadra pedagogiczna

SU

I

WOŚP

Loteria i licytacja fantów, kawiarenka.

Bal karnawałowy

Dyskoteka karnawałowa

I-VII

I-III

IV - VII

Pomoc potrzebującym

J. Frelich

I

Wojewódzki konkurs języka angielskiego

IV-VII

Doskonalenie znajomości języków obcych

A. Wołowicz

R. Gezella-Figaj

I

Konkurs czytania ze zrozumieniem

IV-VII

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

SU

II

Walentynki- poczta walentynkowa

I-VII

Uwrażliwienie uczniów na umiejętność okazywania uczuć

Integracja społeczności szkolnej

R. Gezella-Figaj

A. Wołowicz

A. Kulczycka- Wiśniewska

III

Szkolny konkurs recytatorski

I-VII

Rozwijanie umiejętności recytatorskich

Zainteresowanie uczniów poezją

SU

III

Powitanie wiosny

I-VII

Pielęgnowanie tradycji i obrzędów związanych z pierwszym dniem wiosny

K. Chojecki

III

Kangur- konkurs matematyczny

II-

VII

Rozwijanie uzdolnień matematycznych

A. Majerowicz

H. Skrobiszewska

A. Kowalczyk

III

Konkurs plastyczny „Portret Pani Wiosny”

I-V

Rozwijanie umiejętności plastycznych, zainteresowań plastycznych

A. Trzcińska

III - IV

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Przygody Mikołajka”

IV- V

Zachęcanie uczniów do czytania literatury, sprawdzanie ich wiedzy

R. Gezella-Figaj

A. Kulczycka- Wiśniewska

T. Górna

IV

Życie jest muzyką - konkurs wokalny

I-VII

Rozwój umiejętności

muzycznych

Zachęcanie do realizacji zainteresowań wokalnych

A.Majerowicz

A. Kowalczyk

IV

Konkurs na pisankę wielkanocną

I – III

IV -V

Pielęgnowanie tradycji

P. Kubiak

IV

Dzień Ziemi

I-VII

Uwrażliwienie dzieci na ekologię i ochronę środowiska

A. Słowińska- Kaszyńska

A. Majerowicz

IV-V

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczne życie”

III

Rozwijanie umiejętności stosowania zasad bezpieczeństwa w praktyce, zwrócenie uwagi na lokalne zagrożenia, które mogą spotkać dzieci

P. Kubiak

IV

Konkurs fotograficzny „Ciekawe obiekty przyrodnicze” w ramach Dni Ziemi

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o tematyce ekologicznej

IV - VII

-ochrona Ziemi

-zapobieganie degradacji środowiska

-pokazywanie pięknych zakątków przyrody w okolicy

- kształtowanie świadomości ekologicznej

SU

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

V

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

IV-VII

Pielęgnowanie tradycji narodowych

Wzmacnianie poczucia patriotyzmu

J. Świerkot

A. Kulczycka Wiśniewska

T. Górna

V

Teatrzyk kukiełkowy

I-III

Zachęcanie dzieci do występu przed szerszą widownią

Rozwój wrażliwości estetycznej

J. Świerkot

M. Dombek

V

Konkurs ortograficzny

III

Zainteresowanie uczniów ortografią

Porównanie umiejętności ortograficznych uczniów

Mobilizacja do zgłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie ortografii

A.Trzcińska

V

Konkurs czytelniczy „Nasi Nobliści”

VI i VII

Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

A.Majerowicz

A. Kowalczyk

V

Konkurs kręcenia hula-hopem

I - V

Podnoszenie sprawności w kręceniu hula hopem

A. Wołowicz

R. Gezella-Figaj

V

Konkurs ortograficzny- „Polowanie na byki”

IV-VII

Dbałość o poprawność ortograficzną

P. Kubiak

V - VI

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym

IV - VII

Poprawa bezpieczeństwa na drodze

Nauczyciele wychowania fizycznego

RR

SU

VI

Dzień Patrona Szkoły

Indywidualne Mistrzostwa Gminy w lekkoatletyce

Międzynarodowy Dzień Sportu

Dzień Dziecka

I-VII

Krzewienie idei olimpijskich

Integracja społeczności szkolnej

Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu

Pogłębianie wiedzy z zakresu lekkoatletyki

A. Trzcińska

VI

Konkurs czytelniczy „Bajkowe postacie”

I

Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

SU

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

VI

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

I-VII


T. Górna

A. Majerowicz

VII

Harcerska Akcja Letnia

I-VII


Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia…………………………….. .
 

dzwonki 

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.45 - 12.30
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
15.20 - 16.05