Szkoła Podstawowa nr 2 
                im. Polskich Olimpijczyków
                           w Trzemesznie

Zapraszamy wszystkich rodziców do wyboru naszej szkoły.
Gwarantujemy podmiotowość każdego ucznia oraz ciepłą i rodzinną atmosferę.

 
   Strona główna      Programy realizowane w szkole      MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie już od wielu lat wdraża program edukacyjny kierowany do dzieci mających rozpocząć naukę w szkole oraz ich rodziców. Program  adresowany jest do szkół i przedszkoli. Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka, a także jego rodziny. Kolejne lata nauki są okresem bardzo ważnym nie tylko z powodu zdobywanej przez dziecko wiedzy, ale także czasem istotnym dla jego zdrowia. W wieku szkolnym może rozwinąć się szereg problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić. Głównym celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków      i umiejętności prozdrowotnych wśród rodziców i uczniów.


Cele szczegółowe to:
- podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia,
- uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci,
- zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie,
- przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu, środowisku szkolnym.
 

dzwonki 

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.45 - 12.30
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
15.20 - 16.05