Szkoła Podstawowa nr 2 
                im. Polskich Olimpijczyków
                           w Trzemesznie

Zapraszamy wszystkich rodziców do wyboru naszej szkoły.
Gwarantujemy podmiotowość każdego ucznia oraz ciepłą i rodzinną atmosferę.

 
   Strona główna      Programy realizowane w szkole      Ogólnopolski program "Ratujemy i uczymy ratować" - Archiwum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panie Teresa Górna i Anna Kulczycka - Wiśniewska  realizują Ogólnopolski program „Ratujemy i uczymy ratować”, którego autorem jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Podczas zajęć uczniowie z klas I – III uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Zostały już przeszkolone klasy pierwsze i drugie, klasa trzecia jest właśnie w trakcie szkolenia. Po przeprowadzonym cyklu zajęć każdy uczeń przystępuje do egzaminu sprawdzającego stopień opanowania wiedzy zdobytej w czasie zajęć. Jest to egzamin w formie pisemnej i praktycznej. Egzamin kończy się uzyskaniem przez ucznia Certyfikatu ukończenia kursu pierwszej pomocy.
 

dzwonki 

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.45 - 12.30
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
15.20 - 16.05