Szkoła Podstawowa nr 2 
                im. Polskich Olimpijczyków
                           w Trzemesznie

Zapraszamy wszystkich rodziców do wyboru naszej szkoły.
Gwarantujemy podmiotowość każdego ucznia oraz ciepłą i rodzinną atmosferę.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDAGOG SZKOLNY

poniedziałek 8.00-11.00

wtorek 8.00-14.00

środa 8.00-13.00

czwartek 8.00-13.00

piątek 8.00-11.00


                   

p. Agnieszka Słowińska - Kaszyńska


Zadania pedagoga:
 
  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Pt 8.00 - 13.3Serdecznie zapraszamy!
 
 
Rodzicu!

Aby Twoje dziecko nauczyło się kontrolować agresywne impulsy, nabrało pewności siebie respektuj poniższe zasady:

1.Stwórz dziecku spokojną, miłą nasyconą ciepłem atmosferę emocjonalną w rodzinie.

2.Pamiętaj o rzeczywistych potrzebach dziecka, nie tylko o potrzebie snu, jedzenia, ubrania, ale głównie o potrzebie bezwarunkowej miłości „ Kocham Cię za to, że jesteś, a nie za to co robisz”.

3.Ustal jasne reguły i zasady rządzące w rodzinie i konsekwentnie ich przestrzegaj. Konsekwentne zachowanie wygasza reakcje agresywne.

4.Staraj się być dla swojego dziecka pozytywnym wzorem do naśladowania.

5.Bądź modelem nieagresywnego zachowania. Nie bij! Nie szarp! Nie obrażaj! Nie strasz!

6.Nie „walcz” z mężem/ żoną w obecności dzieci. Nie musicie mieć racji, ale w kontakcie z dzieckiem występujecie razem.

7.Zdecydowanie przeciwstawiaj sie agresji dziecka, zwracaj uwagę, motywuj dziecko aby powiedziało co czuje osoba pokrzywdzona, komentuj, nie udawaj , że nic nie widzisz.

8.Jeśli jesteś zdenerwowany/zachowanie dziecka/ powiedz dziecku o tym „gniewam się na ciebie bo bijesz siostrę”.

9.Miej czas dla dziecka, rozmawiaj z nim, bo za jakiś czas zniechęcone nie będzie chciało opowiadać. W czasie rozmowy z dzieckiem aktywnie słuchaj: patrz na dziecko, zadawaj dodatkowe pytania, pytaj o uczucia, wczuj się w to o czym mówi.

10.Rozmawiaj z dzieckiem o różnych sytuacjach z życia codziennego i wyjaśniaj niewłaściwe zachowania/ Jak ty zachowałbyś się w podobnej sytuacji. Czy tak należało postąpić? Czy to jest dobre zachowanie?/

11.Ucz dziecko tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka. Zakazuj dziecku śmiać z innych.

12.Ucz dziecko mówić o emocjach: gniewie, złości , niezadowoleniu i pokazuj pożądane sposoby radzenia sobie z nimi.

13.Stwarzaj dziecku okazję do planowania różnego rodzaju pożądanej aktywności.

14.Pomóż mu zorganizować dodatkową aktywność ruchową aby mogło w sposób konstruktywny i kontrolowany rozładować nadmiar energii.

15.Mobilizuj do prac domowych, zachęcaj do wysiłków. Problemy zaczynają się, gdy dziecko nic nie robi.

16.Zauważaj każdy, najmniejszy nawet postęp swojego dziecka. Chwal je jak najczęściej!

17.Podkreślaj znaczenie wysiłku w rozwiązaniu zadania niezależnie od efektu końcowego.

18.Nie zawstydzaj i nie ośmieszaj dziecka, gdyż takie zachowanie obniża jego samoocenę.

19.Nie rozwiązuj za dziecko jego problemów.

20.Nie chroń dziecka przed naturalnymi konsekwencjami tego co robi. W ten sposób uczy się funkcjonowania w otaczającym świecie.

21.Jeśli odmawia wykonania zadań, nie walcz! Zamiast tego, przestań świadczyć mu usługi.

22.Dyskretnie obserwuj relacje dziecka z innymi dziećmi.

23.Chroń dziecko przed wpływem modeli agresywnego zachowania –nie zgadzaj się na wielogodzinne siedzenie dziecka przed komputerem lub telewizorem.

24.Rozmawiaj z dzieckiem o tym co ogląda w TV/ kontroluj oglądane programy , filmy, gry /.

Jak poradzić sobie z agresją dziecka ?


* odkryj powód agresji
Spróbuj odkryć przyczynę i odpowiedzieć zgodnie z nią.

* reaguj natychmiast
– zabierz dziecko do innego pokoju na kilka minut aby się uspokoiło. Celem takiego zachowania jest pokazanie dziecku, że jego złe zachowanie będzie pociągało za sobą nieprzyjemne konsekwencje – dziecko jest oddzielone od rodzeństwa, innych dzieci lub ulubionej zabawy.

* porozmawiaj z dzieckiem
– np. „Asiu jak myślisz co się stało, że popchnęłaś Olę?” Wyjaśnij co się stało; powiedz, że to normalne czasem czuć się złym, ale nie można nikogo bić ani popychać. Powiedz też, że to był powód dla którego musiałaś oddzielić Asię od Oli. Zapowiedz, że
„następnym razem, jeżeli będziesz agresywna, także będę musiała Cię ukarać wyprowadzeniem.”

* nie nagradzaj agresywnego zachowania uwagą
– jeśli po zachowaniu agresywnym poświęcisz dziecku dużo uwagi, będzie to dla niego nagrodą.

* nie krzycz
– krzyk modeluje taki sposób radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Dziecko uczy się przez obserwację. Reaguj tak jakbyś chciała by reagowało Twoje dziecko.

*bądź konsekwentna
– na agresję dziecka reaguj zawsze podobnie. Jeżeli raz będziesz akceptować agresję a następnym razem ją karać niczego nie zmienisz.

* ucz odpowiedzialności
– jeżeli Twoje dziecko coś zniszczyło np. zabawkę, wraz z nim ją napraw lub w inny sposób pokryj szkody. To nauka, że czyn agresji pociąga za sobą konsekwencje.

* dopilnuj by dziecko przeprosiło
– dziecko musi wiedzieć, że wymagasz od niego pewnych zasad

* nagradzaj dobre zachowanie
– za każdym razem gdy Twoje dziecko zrobi coś miłego, dobrego lub zachowa się właściwie (np. ustąpi huśtawkę innemu dziecku, pożyczy wiaderko itd.) nagrodź je pochwałą np. jestem z Ciebie dumna, to bardzo miłe co zrobiłaś itd.

* ogranicz dziecku możliwość oglądanie agresywnych scen
– zarówno w TV jaki w grach komputerowych. Badania dowiodły, że dzieci będące świadkami przemocy naśladują agresywne zachowania.

* naucz dziecko innych sposobów reagowania
– powiedz, że następnym razem gdy będzie czuło złość na kogoś niech np. policzy do 10, przyjdzie do Ciebie, odejdzie w inne miejsce itd.

*ignoruj
– jeżeli np. dziecko chce Cię zmusić do zakupu, powiedz „nie" i nie zmieniaj zdania. Bez względu na reakcje nie ulegaj, bo w ten sposób nauczysz dziecko, że w końcu zawsze dostanie to na czym mu zależy.

Jeżeli zachowanie dziecka jest bardzo agresywne, a dotychczasowe metody nie odniosły pożądanych skutków to udaj się do psychologa dziecięcego.


  

dzwonki 

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.45 - 12.30
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
15.20 - 16.05