Szkoła Podstawowa nr 2 
                im. Polskich Olimpijczyków
                           w Trzemesznie

Zapraszamy wszystkich rodziców do wyboru naszej szkoły.
Gwarantujemy podmiotowość każdego ucznia oraz ciepłą i rodzinną atmosferę.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagog szkolny

Poniedziałek       8.00 – 15.15

                                                                 13.15 - 14.30 dyżur dla rodziców

          Wtorek        7.45 – 13.30

                                                                        7.45 - 9.50 Porady i konsultacje dla
                                                                 uczniów 

      
            Środa        8.00 – 13.15


     Czwartek        8.00 – 13.15

           
         
Piątek      8.00 – 9.30 

                          

p. Agnieszka Słowińska - Kaszyńska


Zadania pedagoga:
 
  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

                          Godziny pracy pedagoga szkolnego
Pn 8.50 - 13.30
Wt 8.00 - 13.30
Śr 8.00 - 13.00
Cz 8.00 - 13.30
Pt 8.00 - 13.30
 
Serdecznie zapraszamy!
 dzwonki 

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.50 - 11.35
11.45 - 12.30
12.40 - 13.25
13.35 - 14.20
14.30 - 15.15
15.25 - 16.10Wspierane przez Hosting o12.pl