Szkoła Podstawowa nr 2 
                im. Polskich Olimpijczyków
                           w Trzemesznie

Zapraszamy wszystkich rodziców do wyboru naszej szkoły.
Gwarantujemy podmiotowość każdego ucznia oraz ciepłą i rodzinną atmosferę.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Radosna szkoła"

 Nasza placówka w roku szkolnym 2009/2010 

w oparciu o założenia rządowego programu 

" Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia"

 utworzyła miejsce zabaw w szkole. 

Dzięki przystąpieniu do w/w programu znacznie 

wzbogaciliśmy bazę szkoły.

 "Radosna szkoła", to miejsce, którego zadaniem jest 

zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych. 

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwia 

dzieciom właściwy rozwój fizyczny i aktywną zabawę.

"Radosna szkoła" rozbudza wyobraźnię, rozwija 

kreatywną zabawę i umiejętność pracy w grupie.
   
   ZAPRASZAMY


  

dzwonki 

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.45 - 12.30
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
15.20 - 16.05