Szkoła Podstawowa nr 2 
                im. Polskich Olimpijczyków
                           w Trzemesznie

Zapraszamy wszystkich rodziców do wyboru naszej szkoły.
Gwarantujemy podmiotowość każdego ucznia oraz ciepłą i rodzinną atmosferę.

 
   Strona główna      WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 27.11.2017roku odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone  przez Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa, zorganizowane we współpracy z OPS w Trzemesznie.

Warsztaty były   skierowane dla uczniów klasy VI i VII na temat zagrożeń jakie  niosą za sobą DOPALACZE.
 
 Celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat dopalaczy i ich destrukcyjnego działania na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.
 
 Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach wyrażając swoje opinie na temat szkodliwości różnych substancji  psychoaktywnych.
 
 
 


 

dzwonki 

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.45 - 12.30
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
15.20 - 16.05